fbpx

Algemene voorwaarden

Lees de Algemene Voorwaarden a.u.b. zeer zorgvuldig door. Mochten er nog vragen zijn, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (info@monchoukids).

De Algemene Voorwaarden van Monchou Kids zijn van toepassing op elk aanbod van Monchou Kids en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Monchou Kids en de klant. Door te bestellen en het vakje bij de bestelling aan te vinken, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van Monchou Kids, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden te downloaden en door te nemen. Monchou Kids behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Op de tot stand te komen koopovereenkomst zijn altijd de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing. 

Monchou Kids is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76032736. BTW nummer: NL003040589b24

Dorpstraat 16
6181GX Elsloo

1. Totstandkoming van de overeenkomst
De (koop)overeenkomst komt tot stand indien door klant een bestelling bij Monchou Kids wordt geplaatst en deze bestelling door Monchou per e-mail wordt bevestigd. 

2. Prijzen en kosten
De op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 

3. Verzendkosten
Monchou Kids brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. De verzendkosten worden automatisch toegevoegd tijdens het betalen. Nederland: € 4,95 per bestelling. Bestellingen boven de €100,- worden gratis verzonden. Verzendkosten naar overige landen kunnen geraadpleegd worden tijdens het afrekenproces.

4. Betaling
U kunt betalen via iDEAL of PayPal. 

5. Levering
Binnenlandse pakketten worden met PostNL verstuurd. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen niet op voorraad zijn neemt Monchou Kids binnen 2 werkdagen contact met de klant op. Zodra Monchou Kids de betaling heeft ontvangen, worden de artikelen ingepakt. Monchou Kids biedt de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij Post.nl. Wij streven altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. Monchou Kids is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering moet u vóór opening contact opnemen met Monchou Kids. 

6. Productaansprakelijkheid
Monchou Kids is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u Monchou Kids hierover direct in te lichten, waarna Monchou Kids u zal doorgeleiden naar de producent.

7. Retourneren & Ruilen
Indien (een deel van) de bestelling niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 8 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourzendingen worden op eigen risico teruggestuurd. Vermeld altijd het ordernummer van je retour bij het terugzenden. Je dient de ongebruikte artikelen te retourneren aan Monchou Kids. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Monchou Kids binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag terug. Monchou Kids behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. Monchou Kids behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 8 dagen door de klant zijn teruggestuurd.
Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail kenbaar gemaakt te worden. Zodra uw aanvraag door ons bevestigd is kunt u de artikelen aan ons retour zenden.

8. Overmacht
Monchou Kids is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, ernstige bedrijfsstoringen bij Monchou Kids en transportstagnatie verstaan.

9. Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van Monchou Kids (www.monchoukids.nl) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monchou Kids te kopieren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. Monchou Kids is auteursrechthebbende. 

10. Klachten
Monchou Kids streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan info@monchoukids.nl. Wij zullen dan in overleg op zoek gaan naar een juiste oplossing.

11. Privacy
Monchou Kids vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Monchou Kids gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.

11. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg, locatie Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Monchou Kids en de klant. 

12. Voorraad
Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw bestelling en onze voorraad. Onverhoopt kan het gebeuren dat een klant in de stenen winkel precies iets afrekent op het moment dat u uw bestelling heeft geplaatst. In dit geval hebben klanten in de stenen winkel een voorkeurspositie. Mocht dit gebeuren dan zullen wij u daarover z.s.m. informeren en binnen 8 dagen het betaalde bedrag van het desbetreffende artikel retour storten.

Close
Close
Sign in